Socialøkonomi

Socialøkonomi

Horisonten skaber løbende små, arbejdende værksteder, som bidrager til de studerendes økonomiske forståelse og giver dem råderet over en vis økonomi og af brugen af denne økonomi.

Muligheder er fx, afhængigt af aktuel søgning: cykelværksted, keramikværksted, boghandel, vaskeri, bilpleje, jordbrug, produktion af møbler osv. Derudover kan skabes en ”taskforce”, som kan tilbyde lokale borgere rengøring, havearbejde m.v.

Vi har samlet disse aktiviteter i det socialøkonomiske koncept overstregen.nu, som vores BUTIKKEN, Møntvaskeriet, rengøring i den lokale biograf, catering m.m. er med i.