Rusmiddelpolitik

Vores rusmiddelpolitik

Alle unge på Horisonten skal have et naturligt og afslappet forhold til alkohol. Et forhold uden druk. Mange af vores unge vælger helt alkohol fra i deres liv. Et valg, vi bakker op.

Alkohol er ikke tilladt i hverdagene på Horisonten.

I weekends og ferier, må der indtages max 2 genstande uden forudgående aftale om særlige pædagogiske foranstaltninger omkring indtagelsen. Der må aldrig indtages alkohol dagen før en studiedag.

Fester med indtagelse af større mængder alkohol skal aftales med personalet i god tid, og der vil så blive tilført flere personaleressourcer på dagen om nødvendigt. Er det ikke muligt at sætte personale på et sådant arrangement, kan arrangementet ikke afholdes.

Det er altid – og kun – op til det ansvarshavende personale at vurdere, hvornår studerende/beboere ikke kan tåle at drikke mere.

Personale drikker selv sagt aldrig i arbejdstiden. Heller ikke i festligt lag. Heller ikke inden for promillegrænsen.

Der arrangeres både fester og andre sociale sammenkomster med og uden alkohol på Horisonten. Altid i en tydelig pædagogisk ramme, og altid med læringsmål. Alle studerende/beboere skal føle sig tilpas i miljøet. Både de, som evt. drikker og de, som ikke drikker.

Ingen andre rusmidler end alkohol er tilladt på Horisonten.

Horisontens målgruppe rummer ikke unge med misbrugsproblemer.