Om os

Horisonten – et helhedstilbud

Horisonten STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og her lærer du virkelig noget.

Alt, hvad vi beskæftiger os med, er kompetencegivende og umiddelbart brugbart i dit liv. Vi arbejder både i dybden med det personlige og så med de konkrete færdigheder og kompetencer, som giver dig muligheder i dit liv.

Vi tager udgangspunkt i de helt særlige muligheder, som Stevns har mht. geografi og lokalmiljø.

Vi tilbyder et rummeligt, anerkendende og tydeligt rammesat miljø, som er let og hjemligt at navigere i. Den menneskelige varme og de forpligtende fællesskaber udvikler et tydeligt fælles tredje, som skaber selvværd og selvtillidsfuld adfærd hos vores unge.

Menneskelivet går på 2 ben: Arbejdsliv og fritidsliv.

Begge dele er en del af selvforståelsen som et helt menneske. Begge dele er vigtige, og vi danner og uddanner dig i begge henseender. Omdrejningspunkter er selvværd og selvtillidsadfærd.

STU-forløbet gør dig derfor som studerende så klar til voksenlivet som muligt, både med hensyn til arbejdsliv, fritidsliv og personlige/sociale kompetencer. Vi vil demokratisere adgangen til arbejdsmarkedet for vores unge med særlige behov. Vi vil vende ulemper til fordele. Se potentialerne og dyrke dem og fremhæve dem.

Gennem situeret læring og praksisundervisning både på selve institutionen og i arbejdspraktikker på lokale virksomheder, rustes de unge mest muligt til et tilfredsstillende arbejdsliv og til et aktivt fritidsliv.

Vi kan lave PAS-analyse for at kortlægge, hvordan den enkelte lærer bedst muligt.

Gennem kreative værksteder i musik, billedkunst, kunsthåndværk, drama, radio, lydstudie, videoredigering, fotografering, grafisk arbejde, programmering m.m. dannes de unge til et aktivt fritidsliv og vælger selv, hvad de vil arbejde med, og hvad de vil dyrke.

De unge stimuleres til at dyrke idræt aktivt (ridning, fodbold, friluftsliv, dans, gymnastik, boksning, havkajak osv.). Alle faciliteter ligger enten inden for gåafstand fra vores undervisningslokaler og bofællesskaber centralt i Store Heddinge eller i nærmiljøet.

Horisonten inddrager den stevnske naturs mangfoldige og storslåede muligheder og samvær med dyr mest muligt i hverdagen.

De unge på vores STU modtager bo-undervisning i Store Heddinge, som er den perfekte by til formålet.

Dagstuderende har mulighed for at overnatte et antal gange om året hos os, uden merbetaling.

Vores linjefag danner og uddanner både de unge til et tilfredsstillende arbejdsliv og til et aktivt fritidsliv.

Vi arbejder anerkendende, relationelt og specialpædagogisk – selvfølgelig altid på et didaktisk (dvs. undervisningsfagligt) højt niveau!