Ledige stillinger

Kunne du tænke dig at arbejde hos Horisonten?

Faglige ildsjæle, som vil gøre en forskel, søges!

Da vi udvider vores helhedspædagogiske tilbud for unge med særlige behov (bo- og beskæftigelsestilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud), og da vores STU fremviser så gode resultater, at søgningen er stadig stigende på 7. år, søger vi endnu flere ildsjæle til vores faglige fællesskab. Vi udvider også med socialøkonomisk virksomhed.

Derfor er udvikling, nytænkning og blækspruttekompetencer afgørende.

Vi vægter faglighed ualmindeligt højt, og arbejder integreret og på tværs af sfærer, sektorer og fagligheder med at folde den enkelte unges handleplaner og uddannelsesplaner ud. Dermed folder vi også medarbejdernes faglighed ud, lader dem gøre det, de er gode til, og udvikler sammen en unikt fokuseret og handleorienteret faglighed inden for et svært og vigtigt felt, hvor vi står sammen fagligt, og hvor alle fagpersoner får mulighed for for alvor at brænde igennem med deres faglighed. Uanset om det er specialpædagogik, vejledning eller didaktik/undervisning.

Vi vil især appellere til lærere om at åbne øjnene for de helt unikke muligheder, der er i vores regi for at folde undervisning og didaktik ud på et meget højt fagligt plan uden dogmatiske restriktioner overhovedet. Her kan du arbejde kompetent og undersøgende.

Vi får brug for stærke fagpersoner med stor personlig pondus, og med karrieremæssigt fokus, såsom:

  • Didaktik
  • Værkstedsundervisning (håndværk, kunst og anden fordybelse)
  • Vejledning (uddannelse, praktik m.m.)
  • Dokumentation
  • Social- og specialpædagogik
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • Psykisk skrøbelighed
  • Socialøkonomi

Hvad er vigtigst for os? Erfaring eller drive? Kan man få begge dele? Det væsentlige er, at du vil, tør og kan gøre en forskel, og at du vil gå hele vejen for vores unge. For hvert enkelt individ, som har brug for dig som fagperson. Unge, hvis livskvalitet afhænger af netop din – og vores faglige fælleskabs – indsats! Vores unge har brug for, at du er en stærk personlighed, som de kan mærke, og som tør træde fagligt, relationelt og personligt i karakter.

Der afholdes løbende kurser i alle de metoder, vi arbejder med. Dette sker i et koordineret årsrul, og kun de dygtigste og mest veldokumenteret effektfulde fagpersoner superviserer og underviser vores personale. Vi arbejder kun med anerkendende tilgange, og vi arbejder både med kognitiv tilgang og med neuropædagogik og -psykologi.

Vi arbejder med at udvikle nye måder at dokumentere og skabe effekt på. Både via velafprøvede metoder og ved at kombinere disse på nye og uopdaget relevante måder. Vi nyder derfor stor respekt for vores arbejde i div. faglige fællesskaber i branchen. Du vil derfor opleve at få decideret indflydelse på diskursen inden for vores felt, hvis du brænder igennem på vores faglige scene.

Vores målgruppe er unge med særlige behov. Der er p.t. en ganske stor repræsentation af unge inden for autismespektrum. Enkelte med psykiske skrøbeligheder (altid velmedicineret og stabilt i vores regi). De fleste af vores unge har læringsmæssige vanskeligheder. Vi har også unge med forskellige former for udviklingshæmning. For denne del af målgruppen gælder, at de alle er socialt kompetente.

Vi ved, at faglighed gør hele forskellen, og vi samarbejder derfor professionelt og relationelt både med vores unge og deres familier, og med hinanden og med de myndigheder, vi udfører opgaverne for.

Så hvis du i dit professionelle liv trænger til at sætte barren højt, og har den faglige baggrund for at søge, vil vi glæde os til at høre fra dig.

Vi anser et rummeligt, positivt og opbyggeligt menneskesyn med stor relationel fleksibilitet for at være en selvfølge.

Kontakt:
Forstander Claus Storm
claus@horisonten.dk
Tlf.nr.: 93 88 53 32 

_______________________________________________________________

Horisonten har et korps af tilkaldevikarer, som kan benyttes i tilfælde af sygdom hos det faste personale. Er du interesseret i at høre nærmere om dette, kan du henvende dig til Forstander Claus Storm. 93 88 53 32

Horisonten har lige fra institutionens opstart i 2014 valgt at have overenskomst med Uddannelsesforbundet (www.uddannelsesforbundet.dk) u. Lærernes Centralorganisation (LC), da gode arbejdsforhold ligger os meget på sinde. Både derfor, og takket være tydelig og anerkendende ledelse, har vi lavt sygefravær og et godt arbejdsmiljø.

Horisonten har sin egen lokalaftale under overenskomsten. Den stiller medarbejderne bedre end hovedaftalen. Der gives funktionstillæg for en række funktioner med tilhørende funktionsbeskrivelser. Der gives tillæg for tværfagligt samarbejde. Der gives forhøjet ulempetillæg for skæve arbejdstider. Alle krav i hovedaftalen er opfyldt. Horisonten har valgt at udvide aftalen med de nævnte forhold, som gør arbejdet på Horisonten arbejdsretligt attraktivt på niveau med resten af branchen. Samtidig sikres det med funktioner med tilhørende tillæg (anbefalet i hovedaftalen), at der udvikles og skabes god faglighed dynamisk og i praksis.

Personale med arbejdsfunktioner uden for LC’s område kan frit organisere sig, og er det p.t. u. hhv. Ledernes Fagforbund og HK.

Alt fast pædagogisk personale har d.d. grunduddannelse som enten lærer eller pædagog samt specialpædagogisk efteruddannelse og erfaring. Dette vil også fremadrettet være et mål for institutionen. Vi vil arbejde målrettet på at bibeholde høj faglighed og anciennitet, som sikrer stabil drift med høj faglighed og tværfaglig formåen, da vi dels står for dette, og da det sikrer vores gode arbejdsmiljø, glade medarbejdere og derfor også trivsel hos borgerne i vores tilbud.

Godt arbejdsmiljø skaber overskud og fokus på de unge. Det er sund fornuft.