Ledige stillinger

Kunne du tænke dig at arbejde hos Horisonten?

Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger.

Horisonten har et korps af tilkaldevikarer, som kan benyttes i tilfælde af sygdom hos det faste personale. Er du interesseret i at høre nærmere om dette, kan du henvende dig til forstander Paw Koch på 22 38 35 45.

Horisonten har lige fra institutionens opstart i 2014 valgt at have overenskomst med Uddannelsesforbundet (www.uddannelsesforbundet.dk) u. Lærernes Centralorganisation (LC), da gode arbejdsforhold ligger os meget på sinde. Både derfor, og takket være tydelig og anerkendende ledelse, har vi lavt sygefravær og et godt arbejdsmiljø.

Horisonten har sin egen lokalaftale under overenskomsten. Den stiller medarbejderne bedre end hovedaftalen. Der gives funktionstillæg for en række funktioner med tilhørende funktionsbeskrivelser. Der gives tillæg for tværfagligt samarbejde. Der gives forhøjet ulempetillæg for skæve arbejdstider. Alle krav i hovedaftalen er opfyldt. Horisonten har valgt at udvide aftalen med de nævnte forhold, som gør arbejdet på Horisonten arbejdsretligt attraktivt på niveau med resten af branchen. Samtidig sikres det med funktioner med tilhørende tillæg (anbefalet i hovedaftalen), at der udvikles og skabes god faglighed dynamisk og i praksis.

Personale med arbejdsfunktioner uden for LC’s område kan frit organisere sig, og er det p.t. u. hhv. Ledernes Fagforbund og HK.

Alt fast pædagogisk personale har d.d. grunduddannelse som enten lærer eller pædagog samt specialpædagogisk efteruddannelse og erfaring. Dette vil også fremadrettet være et mål for institutionen. Vi vil arbejde målrettet på at bibeholde høj faglighed og anciennitet, som sikrer stabil drift med høj faglighed og tværfaglig formåen, da vi dels står for dette, og da det sikrer vores gode arbejdsmiljø, glade medarbejdere og derfor også trivsel hos borgerne i vores tilbud.

Godt arbejdsmiljø skaber overskud og fokus på de unge. Det er sund fornuft.