Bestyrelse

Formand

Mette Olsen, Store Heddinge
– bogholder
– formand for e-sportsforening

Næstformand

Lasse Bech, Klippinge
– iværksætter
– socialpædagog

Medlemmer

Tibina Jensen Starup, Klippinge
– socialrådgiver
– frivillig under KFUM’s sociale indsatser

Bjarne Hendrichsen, Lyderslev
– voksenunderviser
– aktiv i en række lokale bestyrelser