Bestyrelse

Formand

Hans Chr Rasmussen, Store Heddinge
– lokalpolitiker
– læreruddannet
– merkonomuddannet
– aktiv i en række lokale bestyrelser
– sidder i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Medlemmer

Tibina Jensen Starup, Klippinge
– socialrådgiver
– frivillig under KFUM’s sociale indsatser

Bjarne Hendrichsen, Lyderslev
– voksenunderviser
– aktiv i en række lokale bestyrelser

Lasse Bech, Klippinge
– iværksætter
– socialpædagog

Nille Skalts, Frederiksberg C
– corporate Activist
– forkæmper for implementering af FN’s Verdensmål
– netværker
– virksomhedsudvikler