Bestyrelse

Formand

Hans Chr Rasmussen, Store Heddinge
– Lokalpolitiker
– læreruddannet
– merkonomuddannet
– aktiv i en række lokale bestyrelser
– sidder i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Næstformand

Flemming Trap Højer, Køge
– Ekspert i lov og socialtilsyn
– Ekspert i udvikling og rådgivning af botilbud
– Rådgiver og virksomhedsejer hos Flemmingtrap.dk
– Tidligere sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden

Medlemmer

Tibina Jensen Starup, Klippinge
– Socialrådgiverstuderende
– Frivillig under KFUM’s sociale indsatser

Bjarne Hendrichsen, Lyderslev
– Voksenunderviser
– Aktiv i en række lokale bestyrelser

Lasse Bech, Klippinge
– Iværksætter
– Socialpædagog

Nille Skalts, Frederiksberg C
– Corporate Activist
– Forkæmper for implementering af FN’s Verdensmål
– Netværker
– Virksomhedsudvikler