Stillehus

Forberedelse til effektfulde STU-forløb

Palæet er et botilbud med integreret STU for unge, der har været udsat for en belastning i form af stress, traume, selvisolation el. lign. Der kan også være tale om unge, som af andre grunde er så introverte, at et hus præget af stilhed og skærmning er det hensigtsmæssige valg.

Palæet tilbyder overskuelige rammer med fokus på sanseintegration, forudsigelighed og ro.

Dette er forudsætningen for, at målgruppen får bearbejdet eventuelle psykiatriske følgetilstande og/eller udviklet mestringer, der gør dem i stand til at varetage et STU-forløb kompetent og effektfuldt.

Et forløb vil optimalt set kunne strække sig fra et STU-afklarende forløb med fokus på etablering af sunde dagsrutiner, og til psykoedukative og/eller rehabiliterende aktiviteter.