Virksomhedspraktik

Vi tilbyder praktikforløb u. LAB-loven

Vi er privat og uafhængig leverandør til Jobcenter.

Vores praktikker foregår på mange lokale virksomheder, inden for alle brancher.

Dette tilbud er relevant for personer, som enten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.

Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål.

Et tilbud om virksomhedspraktik kan vare op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

I forbindelse med tilbud om virksomhedspraktik kan der ydes tilskud til hjælpemidler, herunder til køb af arbejdsredskaber.

For at komme igang med en virksomhedspraktik (og finde ud af, om du overhovedet er i målgruppen for det) skal du henvende dig på dit lokale Jobcenter.