Organisation og etisk grundlag

Horisonten består af 2 juridiske enheder, som samarbejder helhedsorienteret:


1) STU og beskæftigelse

Selvejende institution med bestyrelse

2) Botilbud
Fond med bestyrelse

Horisonten hjælper unge med funktionsnedsættelser til et mere ligeværdigt liv. Vi uddanner og beskæftiger 15 – 35 årige med betydelige sociale og kognitive udfordringer, så som særlige læringsforudsætninger, autisme, ADD m.m.

For mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan Horisontens uddannelse og vores socialøkonomiske virksomheder være muligheden for et liv med trivsel i både arbejds- og fritidsliv.

Horisontens botilbud hjælper unge med særlige behov til et ligeværdigt liv i boliger med støtte og rammer, der passer til deres behov, og som de har råd til at bo i.

Horisonten er økonomisk og socialt bæredygtig virksomhed, hvor hele overskuddet geninvesteres i nye aktiviteter, der alle skal gøre livet bedre for unge med funktionsnedsættelser.

Alle ansatte på Horisonten er ansat på overenskomst, når muligt, og ellers på overenskomstlignende forhold.

Horisontens bestyrelse er delvist professionel, men med særdeles beskedne honorarer, som primært tjener til at dække udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Alle bestyrelsesmedlemmer er med andre ord fagpersoner, som brænder for vores målgruppe og vores område, og igennem deres virke i Horisontens organisation søger at agere innovativt på det sociale område.

Ingen ansatte eller bestyrelsesmedlemmer eller andre interessenter kan profitere personligt økonomisk af Horisontens drift.

Horisontens unge kommer fra kommuner over hele landet. P.t. 26 forskellige kommuner. Det vil altså sige, at mere end 1/4 af alle landets kommuner benytter vores tilbud. Det giver os muligheden for at være fyldestgørende kompetencedækkede på alle områder, da vi samarbejder dynamisk med vores dygtige kommunale kolleger i hele landet.

Horisonten er aktive i foreningsfællesskabet Ligeværd og har her tilknytning til en lang række andre stærke og etisk velfunderede aktører i hele landet. Ligeværd har en række optagelseskrav, og Ligeværd er dermed vores garanti for altid at have samarbejdsrelationer med de mest anerkendte i branchen, hvor etik og faglighed går hånd i hånd.

Horisonten samarbejder bredt lokalt med aktører på fritidsområdet og div. socialt bevidste virksomheder, som tilbyder praktikker til vores unge. Alt sammen med det erklærede mål at skabe ligeværdige liv for vores målgruppe.

Horisonten arbejder således bredt og innovativt med udvikling af bedre og mere ligeværdige forhold for borgere med særlige behov.