Varighed og forløb

Varighed

Et forløb kan tage op til 24 måneder.

Når den unge er i job, og der er formel ansættelse i fleksjob, afsluttes forløbet, og der afholdes en dimissionsceremoni med medstuderende og familie og venner.

Indholdet af forløbet er individuelt tilrettelagt, så det passer præcist til den enkeltes forudsætninger, fx for en sundhedsmæssig eller personlig udvikling. Eller en konkret faglig opkvalificering, som gør den unge klar til jobtræningen i virksomhederne.

Jobtræningen går igang så hurtigt, som overhovedet muligt. I de fleste tilfælde fra dag et.

Forløb

  1. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med Jobcenter, som dispenserer sådan, at den studerende ikke skal gå til de sædvanlige samtaler på Jobcenter og følge en sædvanlig arbejdsmarkedsrettet indsats dér, men alene koncentrere sig om at følge sin uddannelse på Linje H, bestå eventuelle eksamener og komme godt i gang med sit fremtidige job. Den studerende går direkte fra uddannelse og i gang med sit fleksjob efter uddannelsen, forudsat at Jobcenter kan bevilge dette. Uden pause. Uden ændringer i overgangen fra Linje H og til uddannelse. Fordi de studerende har trænet arbejdet gennem længere tid og dermed bare fortsætter hverdagen som hidtil ind i fleksjobansættelsen efter at Jobcenter (som en del af uddannelsen) har vurderet dem i målgruppen for fleksjob. Ved uddannelsens afslutning og overgang til jobbet, slipper den unge (måske for første gang nogensinde) det specialpædagogiske personale. Dette skal altså have udfaset sin indsats strategisk og målrettet i den sidste tid på uddannelsen, og udførelsen af arbejdet på arbejdspladsen skal være stabiliseret og have været vedvarende i længere tid, så det er bevist, at den unge er stabil i jobbet og vil være det også på sigt.
  2. Arbejdspladsen forpligter sig kontraktligt til at ansætte den unge i fleksjob, når den unge bliver klar til dette. Der er udarbejdet særlige eksamener af Linje H, som finder sted ved afslutning af forløb sådan, at der foreligger bevis for, at den unge kan varetage jobbet.
  3. Jobcenters tilkendelse af fleksjob sker med støtte fra en tværfaglig koordinator, som både er ansat i kommunen og på Linje H, og som har det ene mål, at efter de max 2 års uddannelse, kan den unge tilkendes et fleksjob, forudsat, at kriterierne i Linje H’s mål nås, dvs. at afklaringen sker. Kun i helt særlige tilfælde vil dette ikke være tilfældet, da de unge nøje udvælges ved opstart på uddannelse. Der forventes en beståelsesprocent på mindst 90. Uddannelsen er et afklarings- og klargøringsforløb, og består den unge sine eksamener m.v., er fleksjobbet i hus. Igennem hele forløbet forventningsafstemmes og kvalificeres fagligt, så den unges fleksjob bliver skræddersyet præcis til den enkeltes behov. Dette sikrer, at jobbet vil være varigt, og at den unge vil forblive en selvforsørgende borger.