Relationsarbejde

Missionen kan kun lykkes igennem målrettet relationelt arbejde.

Linje H’s personale har mange års anciennitet i STU- og botilbudsbranchen og kender derfor målgruppen indgående. Det er altafgørende for at kunne udfolde de unges muligheder.

I de unges STU-forløb skaber de dybe og stabile relationer til deres lærere og pædagoger. Ikke mindst pga. den specialpædagogiske tilgang.

Det er denne store, solide base af erfaring med den unge, som i sidste ende skal munde ud i et fleksjob via Linje H.

Unge fra andre STU’er end Horisonten STU kan med fordel brobygge i god tid inden forløbet på Linje H, så de er relationelt klar til det hårde selvudviklingsarbejde på uddannelsen.

Er dette ikke muligt, er Linje H’s udgangspunkt for at skabe de nødvendige relationer unikt stærkt takket være personalets indgående kendskab til målgruppen og høje anciennitet i branchen.

Fagligheden bag relationsarbejdet

For Linje H’s målgruppe er det ikke muligt at opnå succes med at lære, uden at der arbejdes relationelt. Dette skal være meget præcist udmøntet i div. relevante fagligheder, såsom fx KRAP-pædagogik, KAT-kassen-forløb, low arousal tilgange m.v. Ellers lykkes læringen ganske enkelt ikke.

Vi laver PAS-analyser efter behov. Med PAS-analyser kan vi kortlægge, hvordan den enkelte lærer bedst, hvilke relationelle udfordringer, der er, og hvordan potentialerne for læring er. Det er her vigtigt at pointere, at det er læringsstrategierne, der kortlægges. Der er altså ikke tale om golde målinger, men tværtimod en undersøgelse af, hvor og hvordan kompetencerne udmøntes, og hvordan der kan læres nyt.

Samtidig er vi meget erfarne inden for gentagelsens pædagogik (se ph. d. om begrebet her: Ph.d. En simpel, men skæbnesvanger fejl, som ofte begås i arbejdet med målgruppen er, at de eksisterende kompetencer ikke vedligeholdes, og at mulighederne for at lære nyt derved udebliver, fordi vi hele tiden løber efter noget nyt i stedet for at være i det, som virker og (evt.) lære nyt med det udgangspunkt. For unge i målgruppen gælder, at gentagelse er vejen til læring, vejen til fastholdelse af læring og vejen til ny læring. Man kan forestille sig en spiral, hvor de daglige gøremål langsomt udvides mht. kompetenceniveauer.

Linje H’s mål er altså bl.a. at skabe jobs på baggrund af allerede eksisterende kompetencer. Ikke nødvendigvis på baggrund af ny og uerfaren læring. Og hvorfor ikke også anvende de mange ting, målgruppen allerede kan, og som efterspørges på arbejdsmarkedet? Ramme, mål og kompetencer skal mødes konstruktivt.

Derfor har arbejdspladserne ofte meget at lære i samarbejdet med Linje H. Til gengæld får virksomhederne stabil, taknemmelig og vedvarende arbejdskraft, som er de perfekte ambassadører for virksomheden, som de vil holde meget af.

Virksomhedens sociale profil vil også profitere af samarbejdet.