Relationsarbejde

Missionen kan kun lykkes igennem målrettet relationelt arbejde.

Vores personalegruppe har mange års anciennitet i STU- og botilbudsbranchen og kender derfor målgruppen indgående. Det er altafgørende for at kunne udfolde de unges muligheder.

I de unges STU-forløb skaber de dybe og stabile relationer til deres lærere og pædagoger. Ikke mindst pga. den specialpædagogiske tilgang.

Udgangspunkt for at skabe de nødvendige relationer er unikt stærkt takket være personalets indgående kendskab til målgruppen og høje anciennitet i branchen.

Fagligheden bag relationsarbejdet

For Horisontens målgruppe er det ikke muligt at opnå succes med at lære, uden at der arbejdes relationelt. Dette skal være meget præcist udmøntet i div. relevante fagligheder, såsom fx KRAP-pædagogik, KAT-kassen-forløb, low arousal tilgange m.v. Ellers lykkes læringen ganske enkelt ikke.

Vi laver PAS-analyser efter behov. Med PAS-analyser kan vi kortlægge, hvordan den enkelte lærer bedst, hvilke relationelle udfordringer, der er, og hvordan potentialerne for læring er. Det er her vigtigt at pointere, at det er læringsstrategierne, der kortlægges. Der er altså ikke tale om golde målinger, men tværtimod en undersøgelse af, hvor og hvordan kompetencerne udmøntes, og hvordan der kan læres nyt.

Samtidig er vi meget erfarne inden for gentagelsens pædagogik. En simpel, men skæbnesvanger fejl, som ofte begås i arbejdet med målgruppen er, at de eksisterende kompetencer ikke vedligeholdes, og at mulighederne for at lære nyt derved udebliver, fordi vi hele tiden løber efter noget nyt i stedet for at være i det, som virker og (evt.) lære nyt med det udgangspunkt. For unge i målgruppen gælder, at gentagelse er vejen til læring, vejen til fastholdelse af læring og vejen til ny læring. Man kan forestille sig en spiral, hvor de daglige gøremål langsomt udvides mht. kompetenceniveauer.

Vi arbejder på baggrund af allerede eksisterende kompetencer. Ikke nødvendigvis på baggrund af ny og uerfaren læring. Og hvorfor ikke også anvende de mange ting, målgruppen allerede kan, og som efterspørges på arbejdsmarkedet? Ramme, mål og kompetencer skal mødes konstruktivt.