Mission og arbejdspladser

Vores mission

Vi ved, at unge med særlige behov har særlige kompetencer at tilbyde, hvis man kan få øje på dem og træne dem målrettet over tid. Hvis vi kan vende udfordringer til unikke muligheder.

Fx er ‘rigiditet’ (negativ formulering) og ‘evnen til at udføre repetitive opgaver’ (kompetence) nært beslægtet. Det er tilgangen, der gør forskellen.

Vi ved også, at virksomheder og organisationer kan guides til at levere et større, direkte bidrag til at løse sociale problemer. Og at de ønsker det. Ved de mon også, at de kan forbedre bundlinjen ved at invitere unge med usynlige handicap inden for på arbejdspladsen?

Vi udvikler og afprøver ny praksis, hvor unge med særlige behov trænes på konkrete virksomheder i at passe et specifikt arbejde.

På den måde kan jobskabelse for en målgruppe, som ellers anses for stort set umulig at bringe i beskæftigelse, kombineres med god forretning for virksomhederne og gøres til en god investering.

Denne indsats kræver specialpædagogisk støtte fra projekter som Linje H for at lykkes.

Uden indgående fagligt kendskab til, og erfaring med, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og andre usynlige handicap, kan borgerne i udgangspunktet ikke håndteres på et arbejdsmarked.

Arbejdspladser

Vores arbejdspladser bliver skabt på de praktikpladser, vi har et godt samarbejde med på vores STU.

Arbejdspladserne skabes på små virksomheder. Ofte også mikrovirksomheder, som får mulighed for at vækste lidt mere, fordi de får adgang til de dygtige unge på Linje H, som skaber deres eget job under uddannelsen.

Du synes måske, det lyder smukt? Det er det også.