Hvad kan vi, som andre ikke kan?

STU virker

Epinions evaluering af STU viser, at STU-studerende føler en langt højere livskvalitet end unge i målgruppen for STU, som ikke følger en STU-uddannelse. STU er altså en kæmpe succes. Desværre mangler der noget for disse pragtfulde unge, når deres ungdomsuddannelse er slut. Der er bygget et stort og smukt palads, når STU’en afsluttes, men hvem skal flytte ind?…

Målgruppen er konkret tænkende, hvilket bl.a. (sat på spidsen) betyder, at de kun kan ‘tænke på’. Ikke ‘tænke om’.

Derfor vil de taksonomisk stort set altid befinde sig på de 2 laveste niveauer. Typisk kræver vi som samfund mindst af hinanden, at vi kan analysere. Også gerne vurdere.

Forventer vi det af målgruppen – fx refleksion – bliver vi skuffede, og mennesket fremstår som handicappet og utilstrækkeligt.

Forstår vi som fagpersoner at samarbejde med målgruppen på huske/kende/anvende/forstå-niveau. Og kun det… Så vil vi finde store potentialer og mange kompetencer hos den unge.

At udfolde dette i praksis kræver et indgående kendskab til målgruppen, bl.a. fordi selve den måde, vi møder de unge på, og det sprog, vi anvender (verbalt, kropsligt osv.) skaber den virkelighed, de unge trives og udvikler sig i.

Dette skal virksomhederne uddannes i for at mestre. Derfor uddanner Linje H’s personale de virksomheder, som tilbyder jobs’ene, i netop dette. Det klares med gode vaner, dvs. mange gentagelser, som ændrer den måde, vi normalt omgås hinanden på. Ændrer omgangsformerne sådan, at der bliver plads til de konkret tænkende unge, og så deres kompetencer træder i karakter – og bibeholdes.

Linje H proces