For STU-dimmitender

Unge med STU-uddannelse

På Linje H optages kun STU-dimittender.

Linje H drives af Horisonten STU og beskæftigelse, og derfor ved vi, at STU-dimittender er alment dannede og i stand til at tage en videregående uddannelse på deres egne præmisser.

STU er en ungdomsuddannelse.

Linje H er en jobskabende uddannelse, som afsluttes med en jobgaranti for alle, som består vores eksamener.

Uddannelsen tager mellem 6 og 24 måneder.

Målgruppe

Kun unge, som har afsluttet deres STU-uddannelse, kan optages på Linje H. Unge uden en gennemført STU optages altså ikke.

STU-unge er igennem deres ungdomsuddannelse sikret tilpas almen dannelse, personligt og socialt, til at kunne indgå i et arbejdsfællesskab.

Der afholdes optagelsessamtaler, hvor det afdækkes, om den unge er i Linje H’s målgruppe såvel fagligt som personligt og socialt. Der kan være tilfælde, hvor Linje H vurderer, at den unge i stedet bør henvende sig i Jobcenter og bede om indstilling til pension, eller søge ordinær beskæftigelse.

Linje H’s studerende er bl.a. kendetegnet ved…:

  • lettere mental retardering og/eller
  • gennemgribende udviklingsforstyrrelser (primært autisme).

Usynlige handicap.