Uddannelse til job

Unge med særlige behov i job!

Uddannelsen er kun for STU-dimittender, og den tager mellem 6 og 24 måneder, og består primært af den målrettede og langvarige arbejdspraktik (i enkelte tilfælde flere, hvis der ikke er brancheafklaret på den forudgående STU, som er adgangskravet), som munder ud i en fastansættelse i fleksjob.

Uddannelsen foregår altså primært på de arbejdspladser, som Linje H uddanner til (og på). Der er specialpædagogisk personale til stede under hele uddannelsen, som underviser, danner og uddanner til fleksjobbet. En grundig og målrettet jobtræning med jobgaranti.

En mindre del af uddannelsen er teoretisk og praksisrelateret undervisning i Linje Hs egne lokaler for at klargøre de studerende til arbejdet på arbejdspladserne. Dette er kun en mindre del af uddannelsen. Fx med henblik på div. certifikater (så som hygiejnebevis, førstehjælpskursus, truckcertifikat, maskincertifikater o.lign.) eller fysisk og psykisk træning, hukommelsestræning, kognitiv træning, social læring, opkvalificering i almene skolefag, div. afklaringsforløb, fx PAS-analyse, KRAP-evaluering og -vejledning. m.m.

Da Linje H drives af Horisonten STU og beskæftigelse, vil de studerende tilbydes samvær med ligesindede unge i et større ungemiljø end Linje H’s eget faglige miljø. Dette lader sig gøre, fordi Linje H drives af Horisonten STU og beskæftigelse – et uddannelsessted med stor erfaring med målgruppen og med en bred og alment dannende profil.

En ny uddannelse

Velkommen til en helt ny uddannelse for unge med usynlige handicap. Der er 6000 STU-unge i Danmark. 65% af dem er ikke er på pension, og de er for langt størstedelens vedkommende efter deres STU henvist til uddannelseshjælp, uden adgang til uddannelser, de kan honorere kravene på. Unge, som kun meget vanskeligt kan hjælpes ind i et godt arbejdsliv pga. deres komplekse og omfattende særlige behov.

Altså: Parkering på passiv forsørgelse på kontanthjælpsniveau. Det gør Linje H op med. Vi ønsker at være med til at vise en vej, som kan blive til en politisk vedtaget virkelighed inden længe.
Så længe unge, som har bestået deres STU, står i dette vakuum – uden perspektiver i livet – må forsøg som Linje H træde til.

Her kan du læse vores aktuelle fondsansøgning:
https://www.canva.com/design/DADRedcPWe4/view