Klub

UFL Køge Bugt er en ungdomsklub under UFL (https://www.ligevaerd.dk/om-ligevaerd/unge-for-ligevaerd/).

Klubben ligger centralt i Store-Heddinge, og Horisonten STU og botilbud hjælper med opstarten.

Klubben drives af frivillige unge. De unge selv. Ligeværds konsulenter hjælper. Horisontens medarbejdere støtter op.

Der er et kontingent på 75,- om året for unge i uddannelse (herunder STU) og 175,- for øvrige unge.