Horisontens faglige univers

Horisontens personale er specialpædagogisk uddannede og efteruddannede (primært pædagoger og lærere) med speciale i autismespecifik pædagogik og konkret tænkning.

Derfor manøvrerer personalet selvfølgeligt og ensartet organisatorisk på flere pædagogiske platforme i et socialpædagogisk univers. Se billede neden for.

Vores generelle tilgang: LOW AROUSAL

Kortlægning: PAS-analyse

Metoder: KRAP-pædagogik, KAT-kassen og narrativ praksis

Vi sondrer mellem:
1.: Overskuelige problematikker og
2.: Alvorlige problematikker

De alvorlige problematikker møder vi altid med de specialpædagogiske metoder, som er mest hensigtsmæssige organisatorisk og relationelt.

De overkommelige problematikker er potentialer, som er ved at blive til kompetencer.

Så snart en kompetence er opnået, måles den med OCN-beviser, som måler/validerer den kompetence, som den unge er i besiddelse af. På den måde opnår den unge bevis på kompetencen, og der kan bygges videre ind i fremtiden på det lærte.

Vores tilgang og vores kommunikation med de unge, interkollegialt, med eksterne (forældre, myndigheder) osv. er altid low arousal, da det er den mest læringbefordrende og barrierenedbrydende samt etiske måde at møde hinanden på.

NEDEN FOR SER DU EN GRAFISK OVERSIGT OVER VORES FAGLIGE UNIVERS  > > > > > >