Uddannelsens opbygning

1. år

Afklaring og optimering af læringsvilkår samt boundervisning/social læring (evt. PAS-analyse og div. faglige tests (faglige og sociale potentialer samt afklaring og dokumentation af, hvordan den studerende lærer bedst muligt)). Begyndende etablering af fritidsliv. Værkstedarbejde. Trygt miljø et kodeord. Oparbejdelse af relationer. Stor vægt på det sociale og på social tryghed. Trafiktræning. Personlig hygiejne. Interne praktikker. Praktik.

2. år

Praktikker, arbejdsprøvning, evt. faglige prøver/eksamener, boundervisning. Etablering
af et aktivt fritidsliv. Samfundsforhold. Økonomi. Samfundets instanser og håndtering af myndigheder og samarbejde med disse.

3. år

Udslusning, dokumentation af fremtidsperspektiver, praktikker, arbejdsprøvning, evt. faglige prøver/eksamener, status- og støttebehovsafklaring, kompetencebeskrivelser, overlevering til fremtidigt job/uddannelse, bo-undervisning (afprøvning af bomuligheder ved uddannelsens afslutning). Brobygning med nyt bosted, arbejdsplads osv. Hvor selvhjulpen er den unge blevet? Hvor arbejdsparat er den unge blevet? Hvor skal den unge bo?