Autismespecifik pædagogik

Autisme i fokus

Vi arbejder autismespecifikt med de af vores studerende, som har behov for det (ADHD, autisme, infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom og ADD).

Vi danner til samfundets forventninger om social indlevelse og forståelse. Vi tilbyder forpligtende fællesskaber og træner social adfærd kognitivt og konkret.

Den autismevenlige tilgang til hverdagen med en tydelig struktur, forudsigelighed og etablering af stærke og meningsgivende vaner og forpligtende fællesskaber i livet hjælper den unge til at håndtere verden og dens kompleksitet.

Vores personale er derfor uddannet til at benytte de nødvendige værktøjer for at skabe det autismespecifikke og inkluderende miljø.