Autismespecifik pædagogik

Autisme i fokus

Vi arbejder autismespecifikt med de af vores studerende, som har behov for det (ADHD, autisme, infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom og ADD).

Vi danner til samfundets forventninger om social indlevelse og forståelse. Vi tilbyder forpligtende fællesskaber og træner social adfærd kognitivt og konkret.

Den autismevenlige tilgang til hverdagen med en tydelig struktur, forudsigelighed og etablering af stærke og meningsgivende vaner og forpligtende fællesskaber i livet hjælper den unge til at håndtere verden og dens kompleksitet.

Vores personale er derfor uddannet til at benytte de nødvendige værktøjer for at skabe det autismespecifikke og inkluderende miljø.

Low arousal tilgang, støtteredskaber og forudsigelig men også spændende og varieret hverdag. Med gode vaner og tydelige rollemodeller, som opdrager positivt og alment dannende hele tiden, i samværet og i undervisningen. Det er afgørende for at skabe succes i den unges liv. Sådan mestrer den unge i stadig højere grad livet. At være en del af et moderne samfund. Ikke kun på trods af, men også i kraft af de usynlige handicap, som for STU-unge er et livsvilkår.

Bo Hejlskov Elvén bruger induktiv tænkning i sin reneste form. Hvordan hjælper vi rent faktisk sådan, som vi gerne vil? Det handler om at lytte og forstå og at udvise det overskud, som personen ikke altid selv kan i situationen. > > > > >