Dokumentation

På Horisonten ved vi, at det faglige samarbejde med hhv. myndigheder og med andre aktører, sikres via dokumentation.

Hvis vores indsats skal bæres fagligt validt videre efter vores indsats, så er dokumentation afgørende.

Vi arbejder bl.a. med:
– dagbogsnotater i Bosted system
– §141 handleplaner med indsatsmål og delmål
– OCN læringsbeviser
– KRAP-skemaer
– VUM-rapporter
– ICS-rapporter
– ICF-rapporter
– uddannelsesplaner
– undervisningsplaner
– billeddokumentation
– videodokumentation