ADL

Formålet med ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) er, at den unge arbejder med generelle og basale aktiviteter, så han/hun på sigt kan klare sig så selvstændigt som muligt.

Det kan fx være personlig hygiejne, økonomi, rengøring, madlavning, selvtransport osv. Konkret dannelse.

At mestre dagligdags rutiner har betydning for ens selvværdsfølelse og muligheder for et ligeværdigt liv, og derfor er ADL et obligatorisk fag, som alle de unge skal igennem i løbet af deres STU-forløb.

I ADL får man kendskab til de basale færdigheder, der kræves for at kunne bo for sig selv og opretholde en almindelig hverdag.

Undervisningen foregår i tematiserede forløb af 4-8 ugers varighed.

Forløbet er inddelt i to aktiviteter, hvor de unge skal igennem lige mange gange af hver aktivitet.

Den unge vælger selv på den pågældende dag, hvilken aktivitet, den unge har lyst til.

Den unge får udleveret et klippekort, hvor der er lige mange klip til hver aktivitet, og kan på den måde følge med i, hvilket aktivitet han/hun har deltaget i.

Det er med til at give den unge medejerskab for egen læring.